Thursday , 29 June 2017

Tag Archives: Reset Epson NX230

Sửa Epson NX230 Lỗi 2 Đèn Nhấp Nháy

Hiện Tượng Máy In Epson NX230 Lỗi 2 Đèn Đỏ Nhấp Nháy Tình trạng Epson NX230 lỗi 2 đèn trên máy in – Khi bật máy in Epson NX230 thì thấy máy không khởi động. – Sau khi bật máy Epson NX230 thì xuất hiện 2 đèn đỏ nhấp nháy luân phiên nhau ở biểu tượng giọt mực và giấy. ... Read More »

Sửa Epson NX230 Lỗi 2 Đèn Nhấp Nháy

Hiện Tượng Máy In Epson NX230 Lỗi 2 Đèn Đỏ Nhấp Nháy Tình trạng Epson NX230 lỗi 2 đèn trên máy in – Khi bật máy in Epson NX230 thì thấy máy không khởi động. – Sau khi bật máy Epson NX230 thì xuất hiện 2 đèn đỏ nhấp nháy luân phiên nhau ở biểu tượng giọt mực và giấy. ... Read More »

Scroll To Top